Blokzijl

In de 15e eeuw werd er al over “Blocksyl” (zoals de Vishandel) gesproken.

Blokzijl

In Blokzijl ligt een oude zeesluis die al in de 16e eeuw de monding vormde van de Steenwijker Aa. Vooral de turf, die in het achterland gewonnen werd, zorgde voor veel bedrijvigheid. Johan de Ligny, Graaf van Aremberg, Stadhouder van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel, mag genoemd worden als grote stimulator van deze omgeving. Hij liet de toegangsvaarten verbeteren en een havenkom aanleggen ten behoeve van de handel. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de plaats door Diederich van Sonoy in 1581 versterkt, om zo aan de oostzijde van de Zuiderzee een steunpunt voor de Staatse vloot en een uitvalsbasis voor de troepen tegen de Spanjaarden te krijgen. De naam Blokzijl, ofwel versterkte sluis, is toen ontstaan.

Het ging Blokzijl een lange tijd voor de wind. De plaats lag aan een kanaal dat toegang gaf aan de Zuiderzee en was een belangrijk handelspunt.

De oude sluis is nog zichtbaar, maar niet meer in gebruik.
De nieuwe sluis is de toegang tot de Wieden en Weerribben (vanaf de randmeren via Vollenhove)  en vooral in het hoogseizoen erg druk. Ook ligt er een restaurant (sluiszicht) pal aan de sluis, dus aan bekijks geen gebrek.