De foto’s van vaarseizoen 2014

2 lange vakanties in Friesland, Dokkum, Sloten Bolsward enz.