De meeste uurtjes legt Ukkie af in de kop van Overijssel in het Natuurgebied Wieden en Weerribben. Voor wie dit gebied ook bezoekt een overzicht van de (aanleg) plaatsen, hun historie en ‘van boord tips” Aanvullingen zijn altijd welkom. Dit is een groeiend onderdeel van de site, dus terugkomen heeft zeker zin.

_DSF4170 _DSF4180

Over dit natuurgebied

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Natuurmonumenten beheert het zuidelijke deel: De Wieden. Dit waterrijke natuurgebied in de Kop van Overijssel is een oase van ruimte en rust. Je vindt hier plassen en sloten, uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen en dichtbegroeide moerasbossen.

Bijzondere natuur

Zeldzame dieren als de otter en de zwarte stern voelen zich thuis in de natte natuur van De Wieden. Vanaf de observatieplekken in het gebied kun je allerlei soorten vogels zien, zoals de aalscholver en zilverreiger. Op de hooilanden groeien planten met kleurrijke bloemen, zoals de dotterbloem en ratelaar. Uniek voor De Wieden is het zeldzame trilveen.

Mensenwerk

De Wieden is een cultuurlandschap. Het landschap is gevormd door de turfwinning; vanaf de vijftiende eeuw werd hier veen gebaggerd. (tekst: natuurmonumenten)